REGULAMIN SKLEPU

SKLEP-KAJAKARZA.PL

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem sklepu, unikniemy wtedy wszelkich nieporozumień. W razie niejasności prosimy o kontakt z obsługą sklepu. Właścicielem sklepu jest firma: Rivent Sport Spółka zo.o z siedzibą w Zabrzeż 415a, 33-390 Łącko. NIP: PL7343589243


§1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.sklep-kajakarza.pl. Każdy Użytkownik sklepu chcący dokonać zakupu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz fakt ten potwierdzić podczas dokonywania zakupów. Korzystanie z serwisu sklepu internetowego oznacza akceptację tego regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu zakupy w Sklepie nie są możliwe, tak jak w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez powiadomienia, wprowadzania i usuwania towarów do i z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania promocji bądź wprowadzania w nich zmian bez powiadomienia.

3. Użytkownik ma możliwość weryfikacji swoich danych w każdym czasie gdy dojdzie do ich zmiany.

4.  Dokonanie rejestracji w sklepie Rivent jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926.

5.  Ceny towarów na stronie, podane są w złotówkach i uwzględniają one podatek VAT 23%. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. W przypadku gdy przy zamówieniu nie zostanie doliczony koszt przesyłki, sprzedający może naliczyć koszt przesyłki o czym poinformuje kupującego o tym fakcie.   

 


§2. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez kupującego zamówienia na towar wystawiony na stronie sklepu i potwierdzenie przez sprzedającego dostępności danego produktu przez otrzymanie potwierdzenia. Potwierdzenie dokonywane jest poprzez wiadomość e-mail wysyłaną przez sprzedającego na podany wcześniej adres mailowy użytkownika lub telefonicznie.

2. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się lub jako niezarejestrowany użytkownik. 

3. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby informacje o dostępności towaru były aktualne tj. zgodne ze stanem faktycznym magazynu. Sprzedający zastrzega możliwość zaistnienia sytuacji, że dostępność widocznych towarów na stronie sklepu internetowego nie jest zbieżna ze stanem faktycznym. W takim przypadku zamawiający otrzyma o tym wiadomość i będzie mógł odstąpić od zamówienia lub je zmodyfikować zmieniając towar.

4. Kolory wystawionych na stronie towarów widoczne na zdjęciach  mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu. Dlatego też w razie wątpliwości związanych z kolorystyką należy zadać pytanie mailem sprzedającemu. Na różnicę między kolorem widocznym na zdjęciu a rzeczywistym wpływa zazwyczaj indywidualne parametry i ustawienia monitora komputera osoby przeglądającej. 

5. Sprzedający zastrzega iż produkty w rzeczywistości mogą różnić się nieznacznie od tych przedstawionych na zdjęciach. Spowodowane jest to wprowadzaniem ciągłych zmian i ulepszeń  przez naszych dostawców, a więc zdarza się, że jego wyposażenie lub detale konstrukcyjne mogą różnić się od tych podanych na stronie.

 


§3. ZAMÓWIENIE I DOSTAWA TOWARU 

1. Zamówienie na sprzęt kajakowy można składać bezpośrednio przez stronę, dodając produkt do KOSZYKA lub mailowo.

2. Każde zamówienie będzie potwierdzone mailem wysłanym przez sprzedającego i informacją o dostępności towaru i jego zgodności.

3. Zamówienie należy traktować jako przyjęte w przypadku jego potwierdzenia przez sprzedającego w formie maila lub telefonicznie. W przypadku braku kontaktu ze strony sklepu, prosimy o ponowny kontakt mailowy lub telefoniczny. Prawdopodobnie z przyczyn technicznych nie otrzymaliśmy zamówienia lub nie udało się nam nawiązać kontaktu.

4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych oraz w przypadku uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

5. Podczas dokonywania zakupów na stronie www.sklep-kajakarza.pl każdy Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz zgodnie z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych lub niekompletnych danych skutkować będzie odmową realizacji danego zamówienia.

6. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się lub jako niezarejestrowany użytkownik.

7. Sposób płatności zostaje wybrany przez Użytkownika spośród oferowanych sposobów płatności, podczas składania zamówienia. 

Płatności za zakupy można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a. Tradycyjnym przelewem bankowym na konto sprzedającego

b.  Kurierowi przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem.

c. W sklepie przy odbiorze osobistym - po wcześniejszym ustaleniu (Zabrzeż 415a, 33-390 Łącko)

d. Szybka płatność on-line przez platformę "PRZELEWY24"

e. Poprzez raty za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wyżej wymienione, na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

9. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy.

UWAGA!!!

11. Towary produkowane/sprowadzane na indywidualne zamówienie wymagają uiszczenia przedpłaty.

UWAGA!!! 

12. Towar wyprodukowany/sprowadzany na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi!!! Prosimy więc o uzyskanie od sprzedającego pełnej informacji, wyglądu specyfikacji itp. zamawianego towaru i dokonywanie przemyślanych zakupów.

13. Wszystkie towary do czasu całkowitej zapłaty (w wyznaczonym terminie) pozostają własnością firmy.

UWAGA!!!

14. Nasze ceny uzależnione są od aktualnych kursów poszczególnych walut, dlatego mogą ulec zmianie, kupujący może wówczas odstąpić od zamówienia.

15. Nasze towary (nie dotyczy kajaków, pontonów, długich wioseł i innych przesyłek niestandardowych) wysyłane są za pośrednictwem  firmy kurierskiej. Każda wysyłana przez nas przesyłka umieszczona jest w opakowaniu zabezpieczona przed uszkodzeniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy odbiorze (widoczne uszkodzenia zewnętrzne opakowania – zerwana taśma, rozerwane czy w inny sposób naruszone pudełko, zalanie płynem itp.) przewoźnik (firma kurierska) ma obowiązek spisać protokół szkody, a odbiorca ma prawo odmówić przyjęcia towaru w innym przypadku reklamacja nie zostanie uznana przez sprzedającego.

16. Dostawa / wysyłka Kajaków, kanadyjek, pontonów, długich wioseł i innych przesyłek niestandardowych odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Wysyłka jest realizowana maksymalnie raz w tygodniu.

17. Po potwierdzeniu dostępności, towar jest wysyłany na adres wskazany przez zamawiającego za pośrednictwem kuriera lub poczty w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania pieniędzy na koncie lub wyboru wysyłki za pobraniem. Koszty dostawy towaru ponosi kupujący. Ceny i warunki dostawy są uzależnione od wielkości i wagi wysyłanego towaru:

 


§4. ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA 

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy ze sprzedającym(nie dotyczy towarów wyprodukowanych/sprowadzanych na specjalne zamówienie). Kupujący ma obowiązek w terminie do 14 dni od dnia zakupu odesłać towar w stanie nienaruszonym. Jednocześnie ograniczenia możliwości zwrotu towaru, o których mowa powyżej, nie dotyczą konsumentów w zakresie w jakim wyłączałyby lub ograniczały przysługujące im z mocy prawa uprawnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, jest on zobowiązany dokonać zwrotu zakupionego towaru. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony.

3. Towar należy odesłać w całości, tzn. ze wszystkimi dodatkowymi elementami, jakie Klient otrzymał w dniu dostawy (urządzenia, instrukcje, dodatki), na adres: Rivent Sport Zabrzeż 415a, 33-390 Łącko

4. Zwrot wartości zakupionego towaru następuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt dostawy i odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

 


§5. RĘKOJMIA, REKLAMACJA ORAZ GWARANCJA 

1. Wszystkie produkty objęte są naszą rękojmią i gwarancją producenta, o co najmniej jednorocznej ważności od daty zakupu.

2. Do żądania klienta, składającego reklamację zakupionego towaru, sprzedający powinien się ustosunkować w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Następnie sprzedający rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do żądań kupującego.

3. Firma Rivent nie ponosi odpowiedzialność za wady towaru gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki.

4. Reklamacje dotyczące zewnętrznych uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w sytuacji zgłoszenia powyższych uszkodzeń przewoźnikowi/kurierowi w momencie odbioru towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia danej przesyłki, zaleca się sporządzenie w obecności przewoźnika/kuriera protokołu potwierdzającego wystąpienie uszkodzeń.

5. Jeżeli nabyty towar posiada wady, firma Rivent po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dokona wymiany towaru na nowy, a w przypadku niedostępności danego towaru zaproponuje wymianę na inny towar lub zwróci koszty poniesione przez kupującego. Kupujący powinien doręczyć wadliwy towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem wad na adres : Rivent Sport Zabrzeż 415a, 33-390 Łącko

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy kupującego, wszelkie koszty pokrywa kupujący.


§6. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.

2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
 
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych 
o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.

5. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych oraz polityki RODO znajdą Państwo w zakładce "Polityka prywatności" 


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownicy mają nieustanny dostęp do treści regulaminu na stronie internetowej sklepu.

3.  Oferta zamieszczona na stronie internetowej sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Informujemy, iż nasz sklep internetowy w celu zapewnienia wysokiej jakości usług wykorzystuje technologię plików cookies oraz pamięci podręcznej. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.